Ettevõttest

OÜ Vasar on Eesti suurim teenusepakkuja galvaaniliste/ Elektrokeemiliste pinnakatete osas, hõlmates mitmeid erinevaid pinnakatteid sh. tsinkimine, nikeldamine, kroomimine, tinatamine, alumiiniumi kromateerimine jne. Klientide vajadustest lähtuvalt toimub galvaanika protsesside pidev moderniseerimine ja uute protsesside juurutamine.

 

Klientidele komplekssete lahenduste väljapakkumiseks on võimalik pakkuda vibrotöötlust  ning montaaži- ja pakkimis teenust.

ISO 9001 2015 Kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO 14001 2015 Keskkonnajuhtimissüsteem
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019