Eesmärk

Meie eesmärgiks on olla juhtiv spetsialiseeritud pinnakatete pakkuja Eesti Vabariigis ja lähiregioonis.

ISO 9001-2008 kvaliteedijuhtimissüsteem 2018
ISO 14001 2004 keskkonnajuhtimissüsteem 2018
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019