Eesmärk

Meie eesmärgiks on olla juhtiv spetsialiseeritud pinnakatete pakkuja Eesti Vabariigis ja lähiregioonis.

ISO 9001 2015 Kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO 14001 2015 Keskkonnajuhtimissüsteem
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019