Missioon

Pakkuda Balti regioonis tegutsevatele ettevõtetele erinevaid teenuseid pinnakatete alal, suurendades regiooni ettevõtete konkurentsivõimet kodu- ja eksportturgudel.

ISO 9001 2015 Kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO 14001 2015 Keskkonnajuhtimissüsteem
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019