Strateegilised tugevused

Kõrgete eesmärkidega õppiv organisatsioon
Paindlik ettevõtte poliitika uute tehnoloogiate juurutamisel
Operatiivne reageerimine klientide soovidele ja vajadustele
Pidev keskkonnasõbralike tootmisvõimaluste otsimine ja juurutamine

ISO 9001-2008 kvaliteedijuhtimissüsteem 2018
ISO 14001 2004 keskkonnajuhtimissüsteem 2018
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019