Strateegilised tugevused

Kõrgete eesmärkidega õppiv organisatsioon
Paindlik ettevõtte poliitika uute tehnoloogiate juurutamisel
Operatiivne reageerimine klientide soovidele ja vajadustele
Pidev keskkonnasõbralike tootmisvõimaluste otsimine ja juurutamine

ISO 9001 2015 Kvaliteedijuhtimissüsteem
ISO 14001 2015 Keskkonnajuhtimissüsteem
EVS 18001 2007 töötervishoiu ja tööohutus 2019