Asukoht

OÜ Vasar tootmiskompleks asub Tallinna ja Maardu piiril, kiirelt arenevas tööstuspiirkonnas. Asukohaga Tallinna ringtee läheduses, logistiliselt heas asukohas, võimaldab see klientidele mugavat ja kiiret ligipääsu kõikidest suundadest

Vasar OÜ avalikkusele mõeldud informatsioon käitise ohtudest

NB !
Ettevõte ei teosta vanavara, auto- ja mootoratta detailide taastamis- ja ettevalmistustöid vasetamiseks/nikeldamiseks/kroomimiseks. Antud küsimuses pöörduda telefonil 566 84 440 Märt Karu

Alates 01 jaanuar 2014 a. Miinimumarved vasetamine/tinatamine/nikkel/kroom 100 eur. Tsinkimine rakistel ja trummelmeetodil 50 eur.