Töökeskkonna poliitika

OÜ Vasar töökeskkonnapoliitika rajaneb kohustusel juhtida tootmist ja teenuste osutamist vastavalt tööohutuse nõuetele. Töötajad on ettevõtte olulisim ressurss, sellest tulenevalt tegeleb OÜ Vasar töökeskkonna pideva parendamisega.

Selle tagamiseks:
-tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuetega;
-arendame organisatsiooni ja tõstame spetsialistide kompetentsi;
-loome oma töötajatele ja koostööpartneritele ohutu ja tervisliku töökeskkonna arvestades töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
-tagame meie tegevusest mõjutatud kolmandate isikute ohutuse;
-väldime ja ennetame õnnetusi ja hädaolukordi ning kindlustame, et töötajad oskavad nende tekkimisel tegutseda;
-väldime ja ennetame vigastusi ja kutsehaigestumisi;
-identifitseerime, mõõdame, hindame ja ohjame töötervishoiu ja tööohutuse riske;
-informeerime ettevõtte töötajaid ja koostööpartnereid ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse põhimõtetest;
-parendame pidevalt töökeskkonnatingimusi ja kindlustame töötajate heaolu;
-parendame pidevalt juhtimissüsteemi toimivust ja juhtimist.

OÜ Vasar on sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt kehtivale töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardile ISO 45001:2018.

ISO 45001 2018 töötervishoiu ja tööohutus