Kvaliteedijuhtimine

 

 

KVALITEEDI- JA KESKKONNAalased juhtpõhimõtted

  • Efektiivselt toota – optimaalsed kulutused, stabiilne koostöö usaldusväärsete hankijatega.
  • Kliendi vajadused – pidev side klientuuriga, pakkudes üha täiendavaid teenuseid.
  • Töötajate rahulolu – kindlustatakse head töö- ja olmetingimused; tehtud tööle vääriline tasu.
  • Toota keskkonnasäästlikult – jälgitakse kõiki tootmisega seotud keskkonnaaspekte, õigusakte, nõudeid ja seadusi ning toodetakse võimalikult keskkonnasõbralikult.
  • Pidev parendamine – juhtimissüsteemi ja protsesside jätkuv täiustamine nõuete täitmise eesmärgil.
ISO 9001 2015 Kvaliteedijuhtimissüsteem